Ra mắt "Mạng R&D AI Nhật Bản"

Ra mắt "Mạng R&D AI Nhật Bản"

"Mạng lưới R&D AI của Nhật Bản" (Japan AI R&D network) được thành lập vào tháng 12 năm 2019 và vừa chính thức ra mắt trang web của mình (tại địa chỉ...

Năng suất cao nhờ công nghệ

Năng suất cao nhờ công nghệ

Những tiến bộ về khoa học, kỹ thuật đã tác động tích cực vào lĩnh vực nuôi trồng, chế biến thủy sản. Qua đó, giúp ngành thủy sản nâng cao năng suất,...

  Trang trước  1 2 3 4 ... 97 98 99  Trang sau