Dịch vụ trực tuyến

Cập nhật vào : Thứ hai - 13/01/2020 04:09 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Dịch vụ mạng, hội nghị trực tuyến, tạp chí trực tuyến

http://search.ebscohost.com

Ebsco là cơ sở dữ liệu toàn văn bao gồm 17 CSDL thuộc lĩnh vực Khoa học Công nghệ, Kinh tế, Máy tính, Y, Dược, Khoa học xã hội....Với 17.000 đầu tên tạp trí, bản tin, báo...

www3.interscience.wiley.com

Blackwell là cơ sở dữ liệu toàn văn với 805 đầu tên tạp chí thuộc các lĩnh vực Khoa học Công nghệ, kinh tế, khoa học xã hội, sinh học, nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản, y học...Do nhà bản blackwell xuất bản.

http://arxiv.org

Tài liệu điện tử thuộc các lĩnh vực: Lý, máy tính, Khoa học phi tuyến…

http://www.emis.de

Tài liệu điện tử thuộc các lĩnh vực: Toán học, văn học

http://highwire.stanford.edu

Một cơ sở dữ liệu tạp chí miễn phí (có hạn chế) của trường Đại học Stanford

http://onlinebooks.library.upenn.edu

Free Ebook về các lĩnh vực: Tâm lý, lịch sử, địa lý, KHXH, chính trị, luật, giáo dục, âm nhạc, nghệ thuật, ngôn ngữ, văn học, KHKT, y tế, nông nghiệp, quân sự, hải quân…

http://ocw.mit.edu

Free Ebook về các lĩnh vực: Vũ trụ học, nhân chủng học, kiến trúc, sinh học, hoá học, môi trường, khoa học trái đất, kinh tế, văn học, y tế, toán học, vật lý, chính trị

www.ntis.gov

Cơ sở dữ liệu Báo kỹ thuật Quốc gia của Bộ Thương mại Hoa Kỳ

Các bài viết khác :