CÁC PHÓ CỤC TRƯỞNGThs. ĐÀO MẠNH THẮNG
Điện thoại: (024)-38262724
Email: 
daothang@vista.gov.vn
 
 


Ths. VŨ ANH TUẤN
Điện thoại: (024)-38266739
Email: 
vuanhtuan@vista.gov.vn
 
 


Ths. TRẦN THỊ THU HÀ 
Điện thoại: (024)-39349118
Email: 
tranthithuha@vista.gov.vn