Tìm kiếm nâng cao
STT Tên/Số ký hiệu Thời gian ban hành Nội dung trích yếu
61 Thông tư 13/2016/TT- BVHTTDL 09/12/2016

Thông tư quy định quy chế mẫu hoạt động của Thư viện công cộng cấp tỉnh, huyện, xã.

Tải về
62 Thông tư 162/2016/TT-BTC 25/10/2016

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thư viện áp dụng tại Thư viện Quốc gia Việt Nam

Tải về
63 Quyết định 43/2016/QĐ-TTg 17/10/2016

về việc ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia

Tải về
64 Quyết định 2555/QĐ-BKHCN 08/09/2016

Quyết định Ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của Bộ Khoa học và Công nghệ

Tải về
65 Quyết định 2473/QĐ-BKHCN 31/08/2016

Quyết định Ban hành Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu viên (hạng III)

Tải về
66 Nghị định 94/2016/NĐ-CP 01/07/2016

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thống kê

Tải về
67 Nghị định 95/2016/NĐ-CP 01/07/2016

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

Tải về
68 Nghị định 97/2016/NĐ-CP 01/07/2016

Quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia

Tải về
69 Nghị định 54/2016/NĐ-CP 14/06/2016

Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập

Tải về
70 Luật 104/2016/QH13 06/04/2016

Tiếp cận thông tin

Tải về
71 Thông tư liên tịch 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC 30/12/2015

Quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước

Tải về
72 Thông tư 16/2015/TT- BVHTTDL 25/12/2015

Thông tư quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tải về
73 Quyết định 3592/QĐ-BKHCN 10/12/2015

Công bố thủ tục hành chính mới ban hành/ thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ KH&CN (Lĩnh vực: hoạt động khoa học và công nghệ)

Tải về
74 Luật 89/2015/QH13 23/11/2015

thống kê

Tải về
75 Luật 88/2015/QH13 20/11/2015

Kế toán

Tải về
76 Thông tư 17/2015/TT-BKHCN 08/10/2015

Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thiết địa phương sử dụng ngân sách nhà nước cấp quốc gia

Tải về
77 Luật 80/2015/QH13 22/06/2015

Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Tải về
78 Luật 86/2015/QH13 22/06/2015

An toàn thông tin mạng

Tải về
79 Nghị định 52/2015/NĐ-CP 28/05/2015

Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật

Tải về
80 Thông tư liên tịch 59/2015/TTLT-BTC-BKHCN 25/04/2015

Hướng dẫn quản lý tài chính thực hiện Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020

Tải về
  Trang trước  1 2 3 4 5 6  Trang sau