Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : 10/2017/TT-BKHCN
Về việc / trích yếu

Quy định về xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng, duy trì và phát triển Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ

Ngày ban hành 28/06/2017
Loại văn bản / tài liệu Văn bản chỉ đạo, điều hành
Là công văn (văn bản) Chưa xác định
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực KHCN
Người ký duyệt Thứ trưởng Trần Việt Thanh
Cơ quan / đơn vị ban hành Bộ Khoa học và Công nghệ
Xem : 1945 | Tải về : 334 Tải về
Nội dung chi tiết
Quy định về xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng, duy trì và phát triển Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ