Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : 1757/QĐ-BKHCN
Về việc / trích yếu

Quyết định về việc ban hành Danh mục các cuộc điều tra Thống kê Khoa học và Công nghệ ngoài Chương trình điều tra thống kê quốc gia

Ngày ban hành 27/08/2009
Loại văn bản / tài liệu Văn bản chỉ đạo, điều hành
Là công văn (văn bản) Chưa xác định
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực KHCN
Người ký duyệt Nguyễn Văn Lạng
Cơ quan / đơn vị ban hành Bộ Khoa học và Công nghệ
Xem : 1866 | Tải về : 306 Tải về
Nội dung chi tiết
Quyết định về việc ban hành Danh mục các cuộc điều tra Thống kê Khoa học và Công nghệ ngoài Chương trình điều tra thống kê quốc gia