Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : 3768/QĐ-BKHCN
Về việc / trích yếu

Ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin tại Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2018

Ngày ban hành 28/12/2017
Loại văn bản / tài liệu Văn bản chỉ đạo, điều hành
Là công văn (văn bản) Chưa xác định
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực KHCN
Người ký duyệt Thứ trưởng Phạm Đại Dương
Cơ quan / đơn vị ban hành Bộ Khoa học và Công nghệ
Xem : 1952 | Tải về : 422 Tải về
Nội dung chi tiết
Ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin tại Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2018