Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Quyết định 1008/QĐ-BKHCN
Về việc / trích yếu

Về việc phê duyệt quy trình nội bộ và Quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa thuộc phạm vi thực hiện của Bộ Khoa học và Công nghê (Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ)

Ngày ban hành 29/04/2021
Loại văn bản / tài liệu Quyết định
Là công văn (văn bản) Chưa xác định
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực
Người ký duyệt Lê Xuân Định
Cơ quan / đơn vị ban hành Cục Thông Tin KH&CN Quốc Gia
Xem : 2491 | Tải về : 3174 Tải về
Nội dung chi tiết