Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Quyết định 1292/QĐ-BKHCN
Về việc / trích yếu

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 3084/QĐ-BKHCN ngày 24/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Ngày ban hành 21/05/2021
Loại văn bản / tài liệu Quyết định
Là công văn (văn bản) Chưa xác định
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực
Người ký duyệt Trần Văn Tùng
Cơ quan / đơn vị ban hành Bộ Khoa học và Công nghệ
Xem : 2167 | Tải về : 3295 Tải về
Nội dung chi tiết