Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Quyết định 3084/QĐ-BKHCN
Về việc / trích yếu

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia

Ngày ban hành 24/10/2019
Loại văn bản / tài liệu Quyết định
Là công văn (văn bản) Chưa xác định
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Khoa học và công nghệ
Người ký duyệt Thứ trưởng Trần Văn Tùng
Cơ quan / đơn vị ban hành Bộ Khoa học và Công nghệ
Xem : 4180 | Tải về : 2078 Tải về
Nội dung chi tiết

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia