Đầu tư đấu thầu mua sắm công Năm 2022

Cập nhật vào : Thứ tư - 05/01/2022 15:13 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

(triệu đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Quyết định phê duyệt

Ghi chú

1

Vệ sinh trụ sở Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia đợt 1 năm 2022

98.4

Ngân sách nhà nước

Chỉ định thầu rút gọn

 

Tháng 12/2021

Trọn gói

6 tháng

224/QĐ-TTKHCN

02/QĐ-TTKHCN

 

2 Thuê đường truyền kết nối Internet
(200 Mbps quốc tế và 1.000 Mbps
trong nước)
3.600 Ngân sách nhà nước Đấu thầu rộng
rãi, trong nước,
đấu thầu qua
mạng
Một giai
đoạn một
túi hồ sơ
Quý
I/2022
Trọn gói 12 tháng

139/QĐ-BKHCN

28/QĐ-TTKHCN

56/QĐ-TTKHCN

  HSMT
3 Thay thế hệ thống cửa sổ nhôm kính  tại tầng 6 thuộc trụ sở Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia 79 Ngân sách nhà nước Chỉ định thầu rút gọn   Tháng 3/2022 Trọn gói Từ tháng 4/2022 đến tháng 6/2022

64/QĐ-TTKHCN

88/QĐ-TTKHCN

 
4 Lát lại nền gạch tại các phòng làm việc và hành lang thuộc trụ sở Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia 69 Ngân sách nhà nước Chỉ định thầu rút gọn   Tháng 3/2022 Trọn gói Từ tháng 4/2022 đến tháng 6/2022

64/QĐ-TTKHCN

94/QĐ-TTKHCN

 
5 Cơ sở dữ liệu Proquest Central 1080 (đã bao gồm các loại thuế, phí) Ngân sách nhà nước Đấu thầu rộng rãi, trong nước, đấu thầu qua mạng Một giai đoạn, một túi hồ sơ Tháng 3/2022 Trọn gói Đến 31/12/2022

435/QĐ-BKHCN

68/QĐ-TTKHCN

78/QĐ-TTKHCN

HSMT
6 Cơ sở dữ liệu IEEE Xplore (Gói ASPP) 2.291 (đã bao gồm các loại thuế, phí) Ngân sách nhà nước Đấu thầu rộng rãi, trong nước, đấu thầu qua mạng Một giai đoạn, một túi hồ sơ Tháng 3/2022 Trọn gói Đến 31/12/2022

435/QĐ-BKHCN

68/QĐ-TTKHCN

77/QĐ-TTKHCN

HSMT
7 Cơ sở dữ liệu tạp chí và sách Springer Nature 4.090 (đã bao gồm các loại thuế, phí) Ngân sách nhà nước Đấu thầu rộng rãi, trong nước, đấu thầu qua mạng Một giai đoạn, một túi hồ sơ Tháng 3/2022 Trọn gói Đến 31/12/2022

435/QĐ-BKHCN

68/QĐ-TTKHCN

76/QĐ-TTKHCN

HSMT
8 Cơ sở dữ liệu InCites 2.128 (đã bao gồm các loại thuế, phí) Ngân sách nhà nước Đấu thầu rộng rãi, trong nước, đấu thầu qua mạng Một giai đoạn, một túi hồ sơ Tháng 3/2022 Trọn gói Đến 31/12/2022

435/QĐ-BKHCN

68/QĐ-TTKHCN

75/QĐ-TTKHCN

HSMT
9 Cơ sở dữ liệu Sage Journal 1.555 (đã bao gồm các loại thuế, phí) Ngân sách nhà nước Đấu thầu rộng rãi, trong nước, đấu thầu qua mạng Một giai đoạn, một túi hồ sơ Tháng 3/2022 Trọn gói Đến 31/12/2022

435/QĐ-BKHCN

68/QĐ-TTKHCN

74/QĐ-TTKHCN

HSMT
10 Cơ sở dữ liệu OECD iLibrary Complete 266 (đã bao gồm các loại thuế, phí) Ngân sách nhà nước Chào hàng cạnh tranh thông thường. trong nước, đấu thầu qua mạng Một giai đoạn, một túi hồ sơ Tháng 3/2022 Trọn gói Đến 31/12/2022

435/QĐ-BKHCN

68/QĐ-TTKHCN

73/QĐ-TTKHCN

HSMT
11 Cơ sở dữ liệu Sách điện tử ACS 328 (đã bao gồm các loại thuế, phí) Ngân sách nhà nước Chào hàng cạnh tranh thông thường. trong nước, đấu thầu qua mạng Một giai đoạn, một túi hồ sơ Tháng 3/2022 Trọn gói Đến 31/12/2022

435/QĐ-BKHCN

68/QĐ-TTKHCN

72/QĐ-TTKHCN

HSMT
12 Thuê bao công cụ phần mềm EZ Proxy Hosted quản trị cấp phép người dùng truy cập từ xa tới các nguồn tin điện tử của cục 393 (đã bao gồm các loại thuế, phí) Ngân sách nhà nước Chào hàng cạnh tranh thông thường. trong nước, đấu thầu qua mạng Một giai đoạn, một túi hồ sơ Tháng 3/2022 Trọn gói Đến 31/12/2022

435/QĐ-BKHCN

68/QĐ-TTKHCN

71/QĐ-TTKHCN

HSMT
13 Mua sách, tạp chí in trên giấy năm 2022

849,921

(đã bao gồm các loại thuế, phí)

Ngân sách nhà nước Đấu thầu rộng rãi, trong nước, đấu thầu qua mạng Một giai đoạn, một túi hồ sơ Quý II/2022 Trọn gói Đến 31/12/2022

793/QĐ-BKHCN

96/QĐ-TTKHCN

104/QĐ-TTKHCN

HSMT
14

Gói thầu thuộc kinh phí "Thống kê khoa học và công nghệ" năm 2022:

In sổ tay Điều tra Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2022

84 (đã bao gồm các loại thuế, phí) Ngân sách nhà nước Chỉ định thầu rút gọn   Tháng 6/2022   Đến tháng 7/2022

100/QĐ-TTKHCN

108/QĐ-TTKHCN

 
15

Gói thầu thuộc kinh phí "Thống kê khoa học và công nghệ" năm 2022:

Nâng cấp phần mềm cơ sở dữ liệu Điều tra Đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp năm 2022

69 (đã bao gồm các loại thuế, phí) Ngân sách nhà nước Chỉ định thầu rút gọn   Tháng 6/2022   Đến tháng 8/2022 100/QĐ-TTKHCN  
16

Gói thầu thuộc kinh phí "Thống kê khoa học và công nghệ" năm 2022:

Dịch tài liệu về Điều tra Đổi mới của các nước trên thế giới

60 (đã bao gồm các loại thuế, phí) Ngân sách nhà nước Chỉ định thầu rút gọn   Tháng 7/2022   Đến tháng 9/2022 100/QĐ-TTKHCN  
17 Vệ sinh trụ sở Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia đợt 2 năm 2022 96 (đã bao gồm các loại thuế, phí) Ngân sách nhà nước Chỉ định thầu rút gọn   Tháng 6/2022 Trọn gói không điều chỉnh giá Đến 31/12/2022 107/QĐ-TTKHCN  
18 In tài liệu khoa học và công nghệ năm 2022 295 (đã bao gồm các loại thuế, phí) Ngân sách nhà nước Chào hàng cạnh tranh thông thường, trong nước, đấu thầu qua mạng Một giai đoạn một túi hồ sơ Tháng 6/2022 Trọn gói 180 ngày 

1011/QĐ-BKHCN

122/QĐ-TTKHCN

 
19 Số hóa tài liệu của thư viện khoa học và công nghệ quốc gia, ưu tiên bộ sưu tập có giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa, khoa học 770 (đã bao gồm các loại thuế, phí) Ngân sách nhà nước Chào hàng cạnh tranh thông thường, trong nước, đấu thầu qua mạng Một giai đoạn một túi hồ sơ Tháng 6/2022 Trọn gói 150 ngày (chậm nhất đến 31/12/2022) 1068/QĐ-BKHCN