Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt và Thứ trưởng Bùi Thế Duy được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Cập nhật vào: Thứ hai - 01/02/2021 22:03 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 906 In bài viết