Phòng sạc không dây cho các thiết bị

Phòng sạc không dây cho các thiết bị

Cắm điện thoại để sạc vào ban đêm một ngày nào đó xem ra hơi kỳ lạ, khi công nghệ sạc không dây trở nên phổ biến, giúp các thiết bị hoạt động liên...