Mở khóa tiềm năng vật liệu 2D

Mở khóa tiềm năng vật liệu 2D

Một nhóm nghiên cứu của Đại học quốc gia Australia do TS. người Việt Nguyễn Trọng Hiếu đứng đầu đã khám phá tiềm năng tối đa của vật liệu 2D siêu...

  Trang trước  1 2 3 ... 141 142 143 ... 159 160 161  Trang sau