Nghiên cứu xác lập các chỉ tiêu phân đới cho quặng chì - kẽm - barit có nguồn gốc nhiệt dịch trầm tích để xác định những đặc điểm bóc mòn và dự báo triển vọng quặng ẩn sâu trong cấu trúc Khâu Lộc, Đông Bắc Việt Nam

Nghiên cứu xác lập các chỉ tiêu phân đới cho quặng chì - kẽm - barit có nguồn gốc nhiệt dịch trầm tích để xác định những đặc điểm bóc mòn và dự báo triển vọng quặng ẩn sâu trong cấu trúc Khâu Lộc, Đông Bắc Việt Nam

Công tác điều tra, nghiên cứu khoáng sản, đặc biệt là khoáng sản kim loại được đầu tư trong nhiều năm qua, kết quả đã tìm ra nhiều mỏ, điểm quặng và...

Dấu vết carbon của nhựa

Dấu vết carbon của nhựa

Nhận thức của công chúng đã tăng lên rất nhiều về tác hại của các loại vi hạt nhựa trên các đại dương, thông qua các chiến dịch chống tác hại của các...

Slithers - Robot rắn thế hệ mới

Slithers - Robot rắn thế hệ mới

Các nhà nghiên cứu từ Trường Khoa học Ứng dụng và Khoa học Ứng dụng (SEAS) của Harvard đã phát triển một loại robot thân mềm thế hệ mới lấy cảm hứng...

  Trang trước  1 2 3 ... 185 186 187 ... 199 200 201  Trang sau