Tuổi thọ con người sẽ vẫn gia tăng?

Tuổi thọ con người sẽ vẫn gia tăng?

Theo một nghiên cứu gần đây của Viện Thống kê và Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia Pháp (INSEE), những trẻ em sinh năm 2022 có thể sống đến 90 tuổi. Tuổi...