Bệnh nhân ảo thay thế con người

Bệnh nhân ảo thay thế con người

Bệnh nhân ảo thay thế con người bằng mô phỏng có thể giúp các thử nghiệm lâm sàng nhanh hơn và an toàn hơn. Các loại vắc xin tiềm năng không có tác...

Màng vi khuẩn tách nước khỏi dầu

Màng vi khuẩn tách nước khỏi dầu

Các nhà nghiên cứu tại trường Đại học North Caroline đã tạo ra loại màng sinh học mỏng, nhưng dai từ vi khuẩn để tách nước khỏi dầu. Vật liệu này có...

Sử dụng tơ tằm làm mô hình mô cơ

Sử dụng tơ tằm làm mô hình mô cơ

Các nhà nghiên cứu tại trường Đại học Utah đang sử dụng tơ tằm để tạo ra các tế bào cơ xương trên cơ sở cải tiến các phương pháp truyền thống nuôi cấy...