Sử dụng “thể thực khuẩn” để điều trị cho bệnh nhân bị nhiễm vi khuẩn kháng thuốc

Cập nhật vào: Thứ ba - 08/02/2022 21:33 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1415 In bài viết