Sử dụng “thể thực khuẩn” để điều trị cho bệnh nhân bị nhiễm vi khuẩn kháng thuốc

Cập nhật vào: Thứ tư - 09/02/2022 16:32 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1558 In bài viết