Vi khuẩn lớn nhất từng được phát hiện có kích thước dài hơn con ruồi nhà

Cập nhật vào: Thứ tư - 09/03/2022 00:57 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1513 In bài viết