Bộ Khoa học và Công nghệ đồng hành với tỉnh Đắk Nông đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ phát triển sản phẩm nông nghiệp chủ lực địa phương

Cập nhật vào: Thứ hai - 11/10/2021 02:00 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 138 In bài viết