ĐH Bách khoa Hà Nội mở ngành Khoa học Dữ liệu và Trí tuệ Nhân tạo: Tạo cái lõi thông minh của các hệ thống

Cập nhật vào: Thứ năm - 08/08/2019 13:19 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1370 In bài viết