Hội thảo xin ý kiến góp ý cho dự thảo Thông tư “Hướng dẫn quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”

Cập nhật vào: Thứ tư - 03/11/2021 15:22 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 3116 In bài viết