Phê duyệt Đề án “Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030’’

Cập nhật vào: Thứ tư - 09/01/2019 00:17 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1838 In bài viết