Quy định Danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc lĩnh vực KH&CN tại chính quyền địa phương

Cập nhật vào: Thứ ba - 14/02/2023 12:34 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 2400 In bài viết