Nghiên cứu sản xuất peptide từ da ếch

Nghiên cứu sản xuất peptide từ da ếch

Đề tài “Nghiên cứu tạo dòng tế bào tái tổ hợp để sản xuất peptid từ da ếch có tính kháng khuẩn thay thế kháng sinh và hỗ trợ điều trị ung thư”, do...

1 2 3 ... 58 59 60  Trang sau