Chuyển pha Mott và các pha trật tự tầm xa trong một số hệ điện tử tương quan đa thành phần trên mạng quang học

Cập nhật vào: Thứ hai - 05/10/2020 11:31 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1229 In bài viết