Đổi mới công nghệ sản xuất vắc xin vi rút thú y đạt tiêu chuẩn GMP-WHO bằng công nghệ tế bào (Micro carrier) và phôi trứng

Cập nhật vào: Thứ năm - 02/03/2023 12:03 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 772 In bài viết