Hoàn thiện công nghệ sản xuất Curcumin từ củ nghệ vàng (Curcuma longa) và Bromelain từ cây dứa (Ananas sativa) và sản xuất thực phẩm chức năng từ hai sản phẩm trên

Cập nhật vào: Thứ ba - 11/08/2020 23:34 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1512 In bài viết