Hoàn thiện công nghệ tách sợi, chế tạo các dạng bán thành phẩm từ sợi dừa và ứng dụng cho vật liệu composite

Cập nhật vào: Thứ tư - 19/01/2022 14:56 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1351 In bài viết