Hoàn thiện quy trình công nghệ nhân giống, trồng thâm canh và chế biến chè xanh thơm, chè Kim Ngân cho giống chè VN15, PH10, PH12

Cập nhật vào: Thứ năm - 08/06/2023 11:05 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 362 In bài viết