Hoàn thiện quy trình sản xuất giống dừa Sáp (Makapuno coconut) bằng công nghệ nuôi cấy cứu phôi trên quy mô công nghiệp

Cập nhật vào: Thứ sáu - 18/11/2022 12:09 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 754 In bài viết