Hoàn thiện thiết kế và chế tạo các hệ thống thiết bị phục vụ cho xưởng chế biến sấy sắn băm quy mô công nghiệp sử dụng nhiên liệu đốt từ sinh khối

Cập nhật vào: Thứ sáu - 13/08/2021 03:07 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 325 In bài viết