Hợp tác nghiên cứu áp dụng công nghệ chip ADN chế tạo bộ sinh phẩm chẩn đoán nhanh vi khuẩn lao kháng thuốc ở Việt Nam, Lào và Campuchia

Cập nhật vào: Thứ năm - 10/11/2022 13:16 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 604 In bài viết