Nghiên cứu bệnh xoắn khuẩn trên lợn ở một số tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc, xây dựng biện pháp phòng chống thích hợp

Cập nhật vào: Thứ năm - 19/12/2019 21:32 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1730 In bài viết