Nghiên cứu cấu trúc hình học và electron của cluster silic và germani pha tạp các kim loại chuyển tiếp bằng hóa học lượng tử

Cập nhật vào: Thứ năm - 24/06/2021 03:06 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 825 In bài viết