Nghiên cứu chế tạo cảm biến điện hóa sử dụng vật liệu polyme dẫn điện và ống nano cacbon nhằm ứng dụng trong quan trắc môi trường, phân tích an toàn thực phẩm và dược phẩm

Cập nhật vào: Thứ tư - 08/07/2020 03:49 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1422 In bài viết