Nghiên cứu chế tạo cao chiết từ cây Hoàng cầm (Scutellaria baicalensis georg.) để làm chế phẩm BVTV kháng nấm gây bệnh đạo ôn trên lúa

Cập nhật vào: Thứ sáu - 06/08/2021 06:35 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 458 In bài viết