Nghiên cứu chế tạo thiết bị và công nghệ sử dụng năng lượng mặt trời cung cấp nước tưới cây công nghiệp, cây ăn quả và nước sinh hoạt

Cập nhật vào: Thứ tư - 20/01/2021 10:48 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 937 In bài viết