Nghiên cứu, chế tạo tích hợp hệ thiết bị khắc 3D trong thủy tinh sử dụng laser bước sóng 532 nm

Cập nhật vào: Thứ ba - 06/06/2023 11:05 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 315 In bài viết