Nghiên cứu chế tạo vật liệu chịu lửa đúc liền khối (monolithic refractories) sử dụng tro xỉ thải nhiệt điện Phả Lại

Cập nhật vào: Thứ tư - 03/02/2021 23:07 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1269 In bài viết