Nghiên cứu chế tạo vật liệu nanoglass ceramic, ứng dụng làm màng phủ bảo vệ có khả năng tự làm sạch, ngăn tia tử ngoại cho kính công nghiệp xây dựng và ô tô

Cập nhật vào: Thứ hai - 07/09/2020 10:14 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1680 In bài viết