Nghiên cứu chiết tách, chuyển hóa hóa học và thăm dò hoạt tính sinh học của các triterpenoid từ Cây rau má Centella asiatica (L.) Urban, họ Hoa tán [Apiaceae]

Cập nhật vào: Thứ năm - 09/07/2020 23:03 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 2170 In bài viết