Nghiên cứu chọn tạo giống ngô lai chịu hạn, năng suất cao phục vụ chuyển đổi cây trồng cho vùng trung du miền núi phía Bắc

Cập nhật vào: Thứ ba - 30/08/2022 01:02 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 971 In bài viết