Nghiên cứu chuyển hóa rutin thành isoquercetin bằng vi sinh vật và ứng dụng làm nguyên liệu cho sản xuất thực phẩm chức năng

Cập nhật vào: Thứ hai - 09/01/2023 00:02 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 549 In bài viết