Nghiên cứu công nghệ đốt than trộn của than trong nước khó cháy với than nhập khẩu dễ cháy nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nhiên liệu tại các nhà máy nhiệt điện đốt than ở Việt Nam

Cập nhật vào: Thứ năm - 05/12/2019 16:17 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 2495 In bài viết