Nghiên cứu công nghệ sản xuất vòng tẩm progesterone đặt âm đạo góp phần nâng cao khả năng sinh sản ở bò sữa

Cập nhật vào: Thứ sáu - 07/08/2020 10:47 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1068 In bài viết