Nghiên cứu đặc tính hấp phụ và vận chuyển một số ion kim loại nặng và ion amoni trên nhôm ôxit, silic ôxit và đá ong có kích thước micro-nano

Cập nhật vào: Thứ ba - 08/12/2020 22:27 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 897 In bài viết