Nghiên cứu, đánh giá rủi ro do lũ quét phục vụ công tác phõng chống và giảm nhẹ thiên tai cho các lưu vực sông miền núi áp dụng thí điểm cho lưu vực sông Ngàn Phố - Ngàn Sâu

Cập nhật vào: Thứ tư - 27/01/2021 04:17 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1030 In bài viết