Nghiên cứu đánh giá rủi ro ngập lũ tại các ngầm tràn khu vực miền Trung và đề xuất hệ thống cảnh báo sớm

Cập nhật vào: Thứ hai - 16/01/2023 12:02 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 456 In bài viết