Nghiên cứu đánh giá xu thế diễn biến, tác động của hạn hán, xâm nhập mặn đối với phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bằng sông Hồng - Thái Bình và đề xuất các giải pháp ứng phó

Cập nhật vào: Thứ tư - 30/11/2022 12:42 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1412 In bài viết